Paraskevidekatriafobie: heb jij er last van?

Heb jij last van deze fobie? Dan is vandaag een ware hel voor jou. Paraskevidekatriafobie is namelijk de angst voor vrijdag de dertiende.

Voor velen is vrijdag de dertiende een dag zoals een ander, voor zij die bijgelovig zijn is het een ongeluksdag. Maar voor sommigen is het een dag die hun volledige leven ontregelt, wat tot felle angst leidt. De Amerikaanse fobietherapeut Donald E. Dossey gaf de fobie een naam: het onuitspreekbare woord paraskevidekatriafobie. Het woord is samengesteld uit de Griekse woorden paraskevi (vrijdag), deka tria (dertien) en fovia (angst).

Christelijke verklaring
De negatieve bijklank van vrijdag de dertiende is deels te verklaren door de christelijke geschiedenis. Zo moesten Adam en Eva het paradijs verlaten op een vrijdag en de Romeinen executeerden normaal op vrijdag de veroordeelden. Zo werd ook Jezus op een vrijdag gekruisigd. Dat dertien ongeluk brengt, zou dan weer te maken hebben met de dertien mensen die aanwezig waren bij het laatste avondmaal.

Maar andere theorieën schrijven het dan weer toe aan een Noorse saga, waarbij de kwaadaardige god Loki niet uitgenodigd was voor een feestmaal maar toch kwam opdagen als dertiende gast. Hij dompelde de wereld in rouw. Andere studies maken van vrijdag de dertiende als ongeluksgetal dan weer een veel recenter fenomeen dat pas in de negentiende eeuw ontstond.

De pechvogel en de wesp
Dat vluchten voor vrijdag de dertiende soms ver kan gaan, bewijst Florin Carcu. De Roemeen meldde zich op 13 augustus 2004 ziek op zijn werk om zich op te sluiten als een kluizenaar. Toen hij koffie wou zetten, werd hij gestoken door een zeer giftige wesp. Hij stierf diezelfde dag nog.

Economische impact
Dat veel mensen hun doen en laten aanpassen op vrijdag de dertiende heeft ook economische gevolgen. Zo zou volgens onderzoek in de VS zo’n vrijdag de dertiende de economie zo’n 800 à 900 miljoen kosten, door onder andere de vele ziekmeldingen. En het gaat nog verder. Zo zijn er vliegmaatschappijen die geen rij dertien in hun toestellen hebben, of hotels en appartementen zonder dertiende verdieping.