Aalst: Foutje op parkeerterrein

In Aalst is de heraanleg van een parkeerterrein niet helemaal gelopen zoals het moest. De wegmarkeringen op het terrein werden opnieuw geschilderd, om meer parkeerplaatsen te creëren. Eén ding werd echter uit het oog verloren: de verlichtingspaal in het midden van doorgang. “Aalst…”, merkte VTM NIEUWS-anker Stef Wauters veelbetekenend op.

De herinrichting van het parkeerterrein aan de Keizershallen in Aalst moest de capaciteit opdrijven van 750 naar 790 parkeerplaatsen. Maar nadat een firma afgelopen week de oppervlakte herschilderde om de extra plaatsen te creëren, werd duidelijk dat de verlichtingspaal over het hoofd was gezien.

In het midden van de centrale doorgang, staat de paal pardoes in de weg. Voorlopig zijn er nadar hekken rond de paal gezet en worden de parkeerplaatsen rond de paal vrijgehouden, zodat automobilisten toch voorbij kunnen.

"Het spreekt voor zicht dat, als er absurde of foute situaties ontstaan, we zeker zullen bekijken hoe we dit kunnen rechtzetten", zegt Dylan Casaer (SD&P), de bevoegde schepen van Mobiliteit in Het Laatste Nieuws.