Achter de schermen bij de Special Forces

Niet vaak krijgen buitenstaanders een kijkje in de werkzaamheden van de Special Forces van het Belgische leger. In dit spectaculair filmpje zien we hoe de elitetroepen trainen op zee tegen piraterij, mensensmokkel en drugshandel. De beelden zijn vanuit verschillende standpunten gefilmd, uit boten, maar ook door de mannen die volop in de actie zitten. 

De hoofdtaken van de Special Forces Group zijn bewakings- en speciale verkenningsopdrachten uitvoeren, onmiddellijk acties van de klassieke eenheden op het strijdtoneel aanvullen, directe of indirecte militaire acties uitvoeren ten voordele van bevriende of geallieerde troepen tijdens crisissituaties of bij conflicten.