Bosmarmot bijt in oor burgemeester

Op 2 februari is Groundhog Day in de Verenigde Staten en Canada gevierd. Op die dag zouden bosmarmotten uit hun winterslaap ontwaken en daarna uit hun hol komen. Deze marmot was blijkbaar niet opgezet met het hele gebeuren in Wisconsin. Het beestje besliste zijn ongenoegen te laten blijken door in het oor van de burgemeester van Wisconsin te bijten. Gelukkig kan die nog lachen met de daad van marmot ‘Jimmy’.

Als de bosmarmot op Groundhog Day zijn eigen schaduw nog ziet, zou hij terugkeren naar zijn hol en zou de winter nog zes weken duren. Als hij zijn eigen schaduw niet meer ziet, en niet terugkeert naar zijn hol, dan is de winter nabij en zal de lente beginnen.