Nieuwe vlaggenmast door hondenurine

In Knokke-Heist worden er in opdracht van het gemeentebestuur nieuwe vlaggenmasten geplaatst op  een aantal pleinen. De reden daarvoor is dat de vorige masten niet bestand zijn tegen de combinatie van zeelucht en hondenurine.

De nieuwe voeten worden ofwel gebetonneerd in de grond of chemisch verankerd met speciale lijm. De totale kost bedraagt ongeveer 42.000 euro.

De oude vlaggenmasten worden verwijderd door de gemeentelijke technische diensten. Sommige masten zijn al 20 jaar oud en vertonen ernstige gebreken. Hoewel ze gebruikt worden aan boord van zeilschepen, bleken ze niet bestand tegen de combinatie van zeelucht en hondenurine.

De nieuwe masten en voeten zijn nu op voorhand behandeld tegen corrosie door hondenurine en hebben bovendien een gevoelig lagere kostprijs dan de zeilmasten. De werkzaamheden om alle masten te plaatsen zullen een paar weken in beslag nemen.