Moeder zorgt goed voor pandatweeling

Een pandavrouwtje die onlangs beviel van een tweeling, doet het uitstekend als jonge moeder. De moeder verblijft in het Reuzenpanda Voortplantingsonderzoekcentrum in het Chinese Chengdu.

Ze eet meer bamboe dan gewoonlijk om voldoende melk te produceren voor haar jongen. De moeder voedt de jongen beurtelings, meerdere keren per dag. Ook aait ze hun buikjes om de spijsvertering te bevorderen. Om beide jongen de kans te geven gevoed te worden, nemen de opzichters af en toe een jong weg, terwijl ze de moeder afleiden met honing.

Dit jaar bevielen zes panda’s in het centrum van negen jongen, waaronder drie paar tweelingen. Tot drie maanden na de bevalling moeten de jongeren gevoed worden door hun moeder.