Beer redt kraai van verdrinkingsdood

Een ontroerend tafereel in de zoo van Budapest. In het berenverblijf dreigde een kraai te verdrinken die in het water gevallen was. Hij spartelde zo hard hij kon, maar raakte niet uit het bassin. Toen een van de beren een kijkje kwam nemen leek het laatste uur van de kraai geslagen. Beren zijn omnivoren en deinzen er in het wild niet voor terug om ook vogels op te peuzelen. Maar deze beer had goede bedoelingen. Hij trok de vogel uit het water en legde hem op het droge. De kraai, die niet besefte wat hem overkwam, gaf de beer nog een knauw in zijn neus. Daar had hij achteraf ongetwijfeld veel spijt van.