Koen Wauters voor één dag leraar

Koen Wauters was vanmorgen voor één keer leerkracht in de school van zijn zoontje in Heffen, bij Mechelen. Hij gaf les over kinderrechten en vooral over het recht op spelen. Koen Wauters is peter van 'Plan België' en zet zich al jaren in voor de rechten van het kind.

De zanger en presentator speelde met de kinderen het spel ‘De Speelvogel’. Dat is een spelletje van 'Plan België' waarin het recht op spelen centraal staat voor ieder kind op de wereld. Het spel doet kinderen bewegen, nadenken en het leert ze ook verbanden leggen. Spelen is dan ook belangrijk voor de ontwikkeling, klinkt het. 

‘De Speelvogel’ gaat niet enkel over spelen in ontwikkelingslanden. Het gaat evenzeer over de vooroordelen die vaak verbonden zijn aan speelgoed bij ons. Scholen die interesse hebben in het spel, kunnen het gratis aanvragen bij 'Plan België'.