Sessions weerlegt aantijgingen racisme

De toekomstige Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions moest zich tijdens de eerste dag van de hoorzittingen van Trumps benoemingen meteen verweren tegen beschuldigingen van racisme. Onder meer twee mannen verkleed als Ku Klux Kan-leden kwamen de zitting verstoren.

De 70-jarige Sessions is een conservatieve hardliner met ruim twintig jaar ervaring in de Senaat. De zitting werd regelmatig onderbroken door linkse betogers, onder meer door twee mannen verkleed als Ku Klux Klan-leden. Ook tijdens de hoorzitting moest Sessions vragen beantwoorden over racisme. 

Die vragen kwamen er omdat een senaatscommissie Sessions' aanstelling tot federaal rechter in 1986 blokkeerde wegens racistische uitlatingen. Democraten en burgerrechtenactivsiten betwijfelen dat Sessions als justitieminister de rechten van minderheden voldoende zal beschermen. "We moeten nagaan of senator Sessions minister van Justitie kan zijn voor iedereen", zei de hoogstgeplaatste Democraat in de senaatscommissie, Dianne Feinstein.

Sessions antwoordde dat het beeld dat van hem bestaat volledig vertekend is. “Ik verafschuw de Klan en de hatelijke ideologie waar ze voor staan”, reageerde hij. 

Neen zeggen
Sessions beloofde zich aan de grondwet te houden en op te komen voor gelijkheid en eerlijkheid. Hij voegde eraan toe dat de job geen politieke job is en dat hij in dat ambt wetten zal moeten verdedigen waarmee hij het zelf niet eens is. Daarnaast zei hij "bereid te zijn om 'neen' te zeggen tegen de president als hij te ver gaat".

Daarnaast zei Sessions ook dat hij de immigratie aan banden wil leggen. “We zullen diegenen die herhaaldelijk onze grenzen overschrijden, vervolgen. Het zal mijn prioriteit zijn om deze misdaden krachtig te bestrijden, efficiënt en onmiddellijk”, klonk het.