Nieuwe privacywet: dit verandert voor jou

Binnen een maand, op 25 mei, verandert de privacywetgeving in heel Europa. Wat is die General Data Protection Regulation (GDPR), wat verandert er concreet en hoe ga jij dat voelen?

Vanaf 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG (of de GDPR in het Engels) is Europese wetgeving die ervoor zorgt dat je privacy beter beschermd wordt. In ons land bestond er al een privacywet, maar die is ondertussen gedateerd en niet aangepast aan de digitale wereld. De maatregelen die genomen moeten worden, zullen ervoor zorgen dat hackers minder gemakkelijk aan je data kunnen. 

Tegen hackers en lekken
De gegevens die vanaf volgende maand beter beschermd zullen worden zijn: je naam, telefoonnummer, je adres, je IP-adres, wat je liket op sociale media, … en ga zo maar door. Kortom: alle gegevens over jou als persoon. Die gegevens moeten nu dus beter beschermd worden tegen hackers en datalekken. 

Toestemming geven
Bedrijven moeten nu een procedure hebben voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens. Bovendien moeten ze nu ook toestemming vragen om gegevens te verzamelen én te gebruiken. Dat gaat verder dan gewoon aanvinken dat je akkoord gaat met het privacybeleid van het bedrijf. 

Grote organisaties moeten bovendien een persoon aanstellen die zich bezighoudt met de bescherming van de persoonsgegevens. 

Vergeten worden
Jij als persoon hebt vanaf volgende maand ook het recht om 'vergeten te worden'. Als je aan een bedrijf vraagt je gegevens te verwijderen, zijn ze nu wettelijk verplicht dat te doen. 

Misbruik gegevens
Wat als bedrijven zich niet houden aan de regels? Als je vermoedens hebt dat je gegevens misbruikt worden, kan je je richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, dat is de nieuwe Privacycommissie. 

Nog meer weten over de nieuwe wetgeving? Hier vind je de officiële site van GDPR-EU.