Jan Fabre beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag: "Nooit mijn bedoeling om te kwetsen"

Twintig voormalige medewerkers en stagiairs van beeldend kunstenaar Jan Fabre klagen grensoverschrijdend gedrag aan van de kunstenaar. In een open brief die vannacht verscheen op de website van kunstenmagazine rekto:verso is sprake van publieke vernederingen en seksuele intimidatie. "Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen", reageert Fabre.

Zo zou Fabre volgens de brief er een "semi-geheime fotopraktijk" op nahouden. Daarbij zou hij dansers thuis uitnodigen om beeldende kunst te maken, en onder het mom daarvan vervolgens seksuele toenadering zoeken. Sommige dansers kregen na de sessies grote sommen geld aangeboden. Wie de avances afwees, zag zijn rol ingeperkt of werd gestalkt, vernederd en gemanipuleerd. Fabre wordt er ook van beschuldigd dat hij vrouwen tijdens repetities publiek vernederde met "pijnlijke en vaak openlijk seksistische kritiek".

Slachtoffer of getuige
Een deel van de ondertekenaars werd naar eigen zeggen zelf slachtoffer van de praktijken, een ander deel was er getuige van. Ze komen met hun getuigenissen nu naar buiten omdat pogingen om hierover in gesprek te gaan binnen Fabres gezelschap Troubleyn op niets uitdraaiden. Ze namen ook aanstoot aan een interview waarin Fabre verklaarde dat er in de veertig jaar dat hij met zijn gezelschap werkt nooit problemen zijn geweest met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op twee jaar tijd zouden zes medewerkers nochtans om die reden de deur achter zich dicht hebben toegetrokken.

Ontkenning
Fabre en Troubleyn ontkennen op de website van rekto:verso de beschuldigingen. "Wij dwingen niemand om bepaalde zaken te doen die voor hem of haar als grensoverschrijdend worden ervaren", klinkt het. Ze betreuren ook dat Fabres proces gemaakt wordt in de media zonder dat hij zich daar afdoend tegen kan verdedigen. Fabre en Troubleyn betwisten dat ze ongepast gedrag toedekken. 

In een persbericht dat Troubleyn na de middag uitstuurde, reageert Jan Fabre "aangeslagen": “Ik weet van mezelf dat ik direct kan overkomen als regisseur. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen psychologisch of seksueel te intimideren of te kwetsen. Dames die beweren dat ik een grens overschreden heb, roep ik op om beroep te doen op de beschikbare procedures. Ik zal mijn volledige medewerking verlenen. Ik betreur dat deze mediastorm een heel gezelschap meesleurt en een eerlijk proces in de weg staat.”