Google Assistant spreekt nu ook Nederlands

Google Assistant, een spraakgestuurd hulpprogramma, spreekt en verstaat nu ook Nederlands. Het programma was al langer in het Engels en een handvol andere talen oproepbaar, maar vanaf nu kunnen Nederlandstaligen met een smartphone het slimme hulpje ook in hun moedertaal toespreken.

De Nederlandse versie, die simpelweg Assistent gaat heten, is beschikbaar voor smartphones met nieuwere versies van de besturingssystemen van Android of iOS. Assistent verscheen twee jaar geleden als antwoord op Siri van Apple, Alexa van Amazon en Cortana van Microsoft. Net als met die programma’s kun je aan Assistent vragen iets op internet te zoeken, muziek af te spelen of te kijken naar files op de weg. Tot nu toe was alleen Siri ook in het Nederlands beschikbaar.

De techreuzen zijn in een concurrentieslag verwikkeld om hun slimme assistent veel meer klusjes dan alleen die op de telefoon te laten klaren, zodat ze een steeds grotere rol binnen het huishouden bemachtigen. Evenals zijn rivalen ontwikkelde Google daartoe een slimme speaker, de Google Home. Die is voor het einde van dit jaar ook hier te koop.

Uitdrukkingen
Volgens Google was het ontwikkelen van een Nederlandstalige versie niet alleen maar een kwestie van alle Engelse zinnetjes door een vertaalmachine halen. Ontwikkelaars hebben samen met een taalwetenschapper geprobeerd typisch Nederlandse uitdrukkingen door te voeren. Zo begrijpt Assistent dat in Nederland met een ‘appje’ een WhatsApp-bericht  wordt bedoeld, en niet een kleine applicatie.

De eerste toestellen die vanaf geleidelijk en vanzelf overschakelen op de Nederlandstalige assistent, zijn smartphones met Android 7 of nieuwer. Later volgen telefoons met Android 6 en hoger, oudere versies vallen buiten de boot. Voor de iPhone moeten mensen een aparte app downloaden.