Tickets TML in ruil voor vergunning?

Het dancefestival Tomorrowland heeft als enige festival in België een milieuvergunning bekomen voor twintig jaar. Uit documenten die VTM NIEUWS kon inkijken, blijkt dat wie erover moet beslissen tickets kreeg voor het festival. De vraag is of die personen, de gedupeerden van de provincie, wel onafhankelijk konden oordelen over het toekennen van die milieuvergunning.