Verhoor Chris Wens is kat- en muisspel

Chris Wens geeft voortdurend tegenstrijdige verklaringen. “Hoe meer hij liegt, hoe meer het net zich rond hem spant”, zegt de commissaris. Het verhoor wordt een echt kat- en muisspel. Chris Wens probeert zijn hele omgeving te manipuleren.

Hij is een geboren manipulator, niet alleen tegenover de politie, ook in zijn huwelijksleven. Zijn omgeving had een positieve indruk van Wens. “Dat is normaal”, zegt de gerechtspsychiater, “een psychopaat moet men zien als een wolf in schaapskleren.”