Win een rondleiding op onze redactie

VTM NIEUWS heeft 25.000 fans op Facebook en dat willen we vieren. Daarom geven we aan tien gelukkigen een rondleiding op de VTM NIEUWS-redactie weg. 

Waag je kans via een reactie op onze Facebookpagina. Laat ons weten waarom jij erbij wil zijn en misschien nodigen we jou binnenkort uit voor een rondleiding. 

Wedstrijdreglement

1. Organisatie van de wedstrijd

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd georganiseerd door  de Vlaamse Media Maatschappij (vtm, 2BE, JIM, vtmKzoom, zesta & Q-music alsook Vitaya), met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1.

Indien één of meer specifieke deelnemingsvoorwaarden afwijken van de algemene deelnemingsvoorwaarden, hebben die specifieke deelnemingsvoorwaarden voorrang op de algemene.

2. Periode

De wedstrijd onder de naam ’25.000 fans voor VTM NIEUWS’ start op woensdag 13 november 2013 om 11 uur en loopt tot woensdag 20 november 2013 om 11 uur. Op woensdag 20 november 2013 wordt de winnaar bekendgemaakt.

3. Wie kan deelnemen?

Een wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:

1. de personeelsleden en de bestuurders van de Vlaamse Media Maatschappij;

2. elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt;

3. de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.

Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. De Vlaamse Media Maatschappij houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren na te trekken evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door de Vlaamse Media Maatschappij opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen.

4. Verloop van de wedstrijd

Deelnemers laten via een bericht op de Facebookpagina van  VTM NIEUWS weten waarom zij in aanmerking moeten komen voor een rondleiding op de redactie van VTM NIEUWS. Alleen deelnemers die de Facebookpagina van VTM NIEUWS 'leuk vinden', komen in aanmerking voor een prijs. Drie juryleden zullen beoordelen welke inzendingen de prijs winnen.

Alleen geldige deelnemers komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig deelnemers zouden zijn behoudt de Vlaamse Media Maatschappij zich het recht voor geen prijs toe te kennen.

5. Prijzen

De (hoofd)prijs is een rondleiding op de redactie en in de studio van VTM NIEUWS op een datum die later bepaald wordt. Tien winnaars zullen persoonlijk uitgenodigd worden voor de rondleiding.

De Vlaamse Media Maatschappij maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Vlaamse Media Maatschappij kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar (titularis van het telefoonnummer) en is dus niet overdraagbaar.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld of publiek te koop worden aangeboden (vb. Ebay). Eventueel bijkomende taksen vallen ten laste van de winnaar.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan de Vlaamse Media Maatschappij niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend worden opgestuurd kan de Vlaamse Media Maatschappij niet worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar.

6. Algemeen

Zie algemeen wedstrijdreglement.