Licht op groen voor .vlaanderen-extensie

DNS-Belgium, dat in België de internetdomeinnamen beheert, heeft de officiële toekenning van het beheer voor “.vlaanderen” gekregen. Eind 2014 moet de extensie effectief in gebruik genomen kunnen worden. De bedrijfswereld lijkt alvast niet echt voorstander van de nieuwe extensie.

Uit een rondvraag van BeCommerce, een verening van bedrijven actief in e-commerce, blijkt dat 73% van de 291 ondervraagde bedrijven het nut niet inzien van een Vlaamse domeinnaam. De bedrijven hebben vooral praktische bezwaren. Heel wat bedrijfsleiders vinden .vlaanderen te lang en te weinig internationaal.

Aan de toekenning ging een strenge financiële en technische evaluatie vooraf. Nu die achter de rug is, krijgt de Belgische domeinnaambeheerder DNS Belgium de toestemming om de extentie .vlaanderen uit te rollen.

Zo zit het bestaan van de domeinnaam .vlaanderen in de laatste fase. "Nu kunnen we met zekerheid stellen dat de .vlaanderen-extensie er eind 2014 aan komt", zegt Philip Du Bois, General Manager DNS Belgium.

Met de .vlaanderen-extensie wil de Vlaamse overheid aan lokale bedrijven, organisaties en burgers de kans geven om zich te onderscheiden, hun online identiteit op te bouwen en hen te verbinden aan Vlaanderen.