VRT schrapt 155 jobs

Het banenverlies bij de openbare omroep wordt teruggeschroefd naar 155 jobs. Dat is vanmiddag beslist na de raad van bestuur.

De uitstroom van medewerkers wordt tegen 2020 verminderd met 60 banen (voltijdse equivalenten, VTE's): 205 in plaats van de 265 die eerder werden voorzien. Tegelijkertijd blijft het voornemen om 50 creatieve talenten en digitale profielen aan te werven. Dat beperkt het nettobanenverlies tot 155.

De beperking van het banenverlies komt er onder meer door in te zetten op loonmatiging en efficiëntie. Dat meldt de persdienst van de VRT vanmiddag.