VRT maakt lonen van management bekend

De VRT maakt voortaan het loon van zijn gedelegeerd bestuurder bekend en de totale loonsom van zijn directiecollege. Dat heeft de raad van bestuur van de openbare omroep beslist. Zo krijgt ceo Paul Lembrechts een jaarlijkse bruto bezoldiging van 247.572 euro. Dat meldt de persdienst van de VRT.

Enkele weken geleden ontstond deining over de lonen van de managers van de VRT. De vorige Vlaamse regering besliste dat het salaris van haar topmanagers openbaar moest worden en dat hun jaarwedde niet hoger mag zijn dan die van de minister-president. Het weekblad Knack vroeg inzage in de lonen van een vijftigtal managers van de VRT en beriep zich op de openbaarheid van bestuur. Ook een VRT-kijker vroeg inzage in de bezoldiging van de omroep.

De omroep wees de vraag van de kijker echter af en kort nadien ook die van Knack. De kijker trok naar de Raad van State en die besliste dat de procedure en de motivering van de VRT niet goed waren.

Concrete cijfers
De raad van bestuur van de omroep heeft intussen een standpunt ingenomen. "De omroep zal voortaan het loon van zijn gedelegeerd bestuurder openbaar maken, alsook de totale loonsom van zijn directiecollege. De VRT volgt daarbij de lijn die gehanteerd wordt in andere takken van de bedrijfswereld die opereren in een concurrentiële omgeving", luidt het in een mededeling van de omroep.

De VRT geeft meteen concrete cijfers: gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts heeft een jaarlijkse bruto bezoldiging van 247.572 euro. De totale jaarlijkse bruto bezoldiging van het directiecollege (zes directieleden, exclusief de CEO) bedraagt 898.415 euro. De vergoedingen van de leden van de raad van bestuur worden sinds vorig jaar gepubliceerd in het jaarverslag van de VRT.