Dossier 100 vragen aan Paul

Wat zijn voordelen van alle aard?

Een 'voordeel van alle aard' is een voordeel dat een werkgever toekent aan een werknemer. De fiscus beschouwt die voordelen als een beroepsinkomen. Je moet dus belasting betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het 'voordeel van alle aard'.

Financieel expert Paul D'Hoore legt op zijn Facebookpagina '100 vragen aan Paul D'Hoore' uit wat een voordeel van alle aard is. "Je krijgt bijvoorbeeld een smartphone van je werkgever. Als je die smartphone alleen voor je werk gebruikt is er geen sprake van een 'voordeel van alle aard'. Als je die smartphone ook privé mag gebruiken, moet de waarde van dat 'voordeel' geraamd worden en moet je daarop belasting betalen. Bij sommige 'voordelen van alle aard' moet je als werknemer een beperkte eigen bijdrage betalen aan je werkgever. Die eigen bijdrage mag je dan wel aftrekken van het belastbare bedrag."