Vlaamse museumapp voorgesteld

In het Antwerpse museum voor hedendaagse kunst M HKA is dinsdag de Vlaamse ErfgoedApp gelanceerd. De app bevat praktische en inhoudelijke informatie over meer dan 1700 musea en erfgoedorganisaties. 

Bovendien kan de app gebruikt worden om geluidsfragmenten en filmpjes op te roepen die passen bij tentoongestelde werken. Bij het bezoek van een expo die gebruik maakt van de app, kan je met het camera-oog van je smartphone of tablet kunstwerken scannen, waarna je heel wat extra bronmateriaal kan raadplegen op je toestel. Daarmee past de app in de tendens waarbij musea audiogidsen steeds vaker vervangen door toepassingen op een smartphone of tablet.

De ErfgoedApp werd ontwikkeld door het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed FARO en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid. "Museale objecten, historische plekken en archiefstukken zijn ongemeen rijke bronnen van kennis, die echter nóg meer betekenis kunnen krijgen als we ze via digitale weg aan elkaar linken en er een breder publiek voor vinden", aldus Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz. Tegen de Erfgoeddag op zondag 24 april moeten de mogelijkheden van de app op kruissnelheid zitten.