Cultuur voorbije 10 jaar 30 % duurder

Cultuur is de voorbije tien jaar beduidend sneller duurder geworden dan de gemiddelde consumptieprijzen, zo blijkt uit steekproeven van De Standaard naar de ticketprijzen voor film, muziek, podia en tentoonstellingen. In uitzonderlijke pieken lag de stijging zelfs drie keer hoger dan de inflatie.

Zoals alles zijn ook cultuurtickets duurder geworden sinds 2005. Maar terwijl de levensduurte de voorbije tien jaar met 19,45 procent toenam, stegen de ticketprijzen bij de cultuurhuizen met 30 procent. In de extreemste gevallen zelfs met 60 procent.

Naast de prijsstijgingen zette zich het voorbije decennium ook een sterke prijsdifferentiatie door. Cultuurhuizen breiden hun palet prijscategorieën uit, om gerichter in te spelen op uiteenlopende publieksgroepen.