Persgroep mag Humo en Story overnemen

De Mededingingsautoriteit heeft de overname van tijdschriften Humo, Story, Teve-blad en Vitaya door De Persgroep goedgekeurd. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Beide partijen spreken momenteel een datum af voor de effectieve overdracht van de titels naar De Persgroep, melden Sanoma en De Persgroep.

"De Persgroep moet verzekeren dat Humo, Story en TeVe-Blad voor de duur van de verbintenis en in zoverre zij eigendom blijven van De Persgroep of een door haar gecontroleerde onderneming, niet worden omgevormd tot kopblad", zegt de Mededingingsautoriteit. Een kopblad is inhoudelijk identiek aan een ander tijdschrift, maar heeft een verschillende titel en verschillende coverpagina.

Voorts moet De Persgroep, nu eigenaar van onder meer Het Laatste Nieuws en Dag Allemaal, verzekeren dat 20 procent van de redactionele inhoud van Story verschillend zal zijn van die van Dag Allemaal. De mediagroep van Christian Van Thillo moet zich er ook toe verbinden "dat de aandacht in de redactionele inhoud in Story, 15 pagina's in TeVe-Blad en de tv-programmatie in beide tijdschriften voor andere zenders dan deze van MEDIALAAN niet in een onredelijke verhouding zal staan tot de aandacht voor de zenders van MEDIALAAN". MEDIALAAN is de moederholding van onder meer VTM, 2BE, Vitaya en Q-Music.

Sanoma en De Persgroep tevreden

Sanoma is tevreden met de uitspraak. "Dit betekent dat we ons volop kunnen focussen op onze keuzedomeinen en onze missie nog beter kunnen vervullen: dicht bij onze doelgroepen staan met relevante en sterke merken, producten en diensten, op alle platformen om ook onze B2B-partners optimaal te kunnen bedienen", klinkt het. 

Voor De Persgroep betekent deze goedkeuring dat de groep nu daadwerkelijk aan de slag kan gaan met het uitgeven van de titels Story, TeVe-Blad, Humo en Vitaya. "We zijn tevreden dat de transactie werd goedgekeurd in eerste fase zodat er snel werk kan gemaakt worden van de overdracht en integratie van de titels", aldus Koen Verwee, ceo van De Persgroep Publishing.