Voor het eerst wil meerderheid Democraten in Huis van Afgevaardigden procedure opstarten om Trump af te zetten

Het aantal Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat een impeachmentprocedure wil opstarten - die kan leiden tot het afzetten van president Donald Trump - is gestegen tot 118. Dat maakt dat er binnen de partij voor het eerste een meerderheid voor is.

Tot nu toe is het opstarten van een dergelijke procedure altijd tegengehouden door Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis. Volgens haar zou een poging om Trump af te zetten het tegenovergestelde effect kunnen hebben en hem juist aan een nieuwe termijn in het Witte Huis kunnen helpen. Ze wees ook altijd op de beperkte groep Democraten die achter het idee stond. Dat laatste argument kan ze nu niet meer gebruiken.

Meer dan de helft
Nu vrijdag ook de Californische volksvertegenwoordiger Salud Carbajal verklaarde dat hij het idee van een impeachmentprocedure genegen was, steeg het aantal Democraten in het Huis dat zich openlijk achter het idee schaarde tot 118 op de 235. Of net meer dan de helft.

De telling werd uitgevoerd door de Amerikaanse nieuwssite HuffPost. Die rekende alleen maar de Democraten mee die expliciet zeiden dat ze onvoorwaardelijk achter de procedure staan.

Het was vooral het rapport van speciaal onderzoeker Robert Mueller naar Russische inmenging en zijn getuigenis vorige maand voor een speciale onderzoekscommissie van het Huis, die flink wat Democraten overhaalde. Daaruit bleek dat Trump mogelijk de rechtsgang belemmerde. Na het getuigenis verklaarden 20 Democraten extra dat ze ook achter impeachment stonden.

Hoewel de Democraten het voor het zeggen hebben in het Huis van Afgevaardigden, betekent dat nog niet dat Trump voor het inzetten van de procedure moet vrezen. Daar is een meerderheid voor nodig in het volledige Huis. Dan moeten dus minstens 218 van de in totaal 435 vertegenwoordigers het voorstel steunen en het is zeer de vraag of het ooit zo ver komt.

En zelfs als er een meerderheid komt, is het nog niet zeker wat de uitkomst zal zijn. Het Huis kan namelijk wel de procedure opstarten, maar het is in de Senaat – waar de Republikeinen in de meerderheid zijn – dat het onderzoek zal plaatsvinden. En het is zo mogelijk nog onwaarschijnlijker dat die partij zich tegen zijn eigen president zal kanten.

Nixon
In het verleden werd de procedure al enkele keren opgestart. Zowel voor president Richard Nixon als voor president Bill Clinton werd daarvoor een meerderheid gevonden in het Huis. Nixon nam ontslag nog voor de procedure afgerond was, Clinton werd vrijgesproken.