Verenigde Staten vinden geen steun voor internationale coalitie in Straat van Hormuz

De Verenigde Staten slagen er niet in steun te vinden voor een internationale coalitie die olietankers in de Straat van Hormuz moet beschermen. Europese landen verkiezen het nucleair akkoord dat in 2015 met Iran werd gesloten in stand te houden.

De Straat van Hormuz is van levensbelang voor de internationale energiebevoorrading. Het is de toegangspoort tot de olievelden van Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Irak en Iran. Een derde van alle olie en een derde van al het vloeibare gas wordt langs daar getransporteerd. Een militair conflict in de zee-engte zou de wereld direct voelen via een stijging van de olie- en gasprijzen.

Nadat in mei en juni verschillende olietankers in de regio werden aangevallen, lanceerden de Verenigde Staten in juni het idee een coalitie op te starten die de veiligheid van de scheepvaart in de Straat van Hormuz moet garanderen. Onder andere aan ons land, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werd gevraagd om zich aan te sluiten.

Internationale coalitie
Het idee van Washington was dat elk land zijn eigen koopvaardijschepen zou escorteren, met steun van het Amerikaanse leger. Dat zou instaan voor toezicht vanuit de lucht en het bevel voeren over de operaties. Maar de Europese landen hebben het aanbod afgeslagen: ze willen niets te maken hebben met Trumps beleid van “maximale druk” op Iran, en verkiezen het nucleair akkoord dat in 2015 met Iran gesloten werd in stand te houden.

Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammed Javad Zarif schamen Washingtons bondgenoten zich om zich aan te sluiten bij deze coalitie rond de Verenigde Staten. “Ze staan vandaag geïsoleerd in de wereld en slagen er niet in een coalitie op te starten”, aldus de Iraanse minister. “Ze hebben zelf deze situatie gecreëerd door de wet te overtreden en spanningen en crisissen op te wekken.”