Dossier President Trump

Trumps speech was kortste in 40 jaar tijd

Wereldwijd wordt er heel wat nagekaart over de toespraak die Trump gisteren hield, vlak na zijn eedaflegging. Het was in veel opzichten een stijlbreuk met die van zijn voorgangers. Trump somde concrete plannen op, richtte zich vooral tot zijn eigen achterban en gebruikte beenharde bewoordingen.

Welgeteld 1.433 woorden telde Trumps inauguratiespeech. Daarmee gaf hij de kortste speech sinds Jimmy Carter, die in 1977 aan 1.299 woorden genoeg had om zijn entree te maken in het Witte Huis. Ter vergelijking: Obama had in 2009 bijna duizend woorden méér nodig.

Het woordgebruik in de speech van Trump was niet bepaald subtiel. Hij klonk strijdvaardig en op sommige momenten zelfs agressief. Ongezien in een inauguratiespeech, maar helemaal in zijn stijl.

“De speeches van presidenten over de laatste tientallen jaren zijn eerder vaag en politiek diplomatisch”, zegt professor Herman Matthijs, Amerikakenner aan de VUB. “Bij Donald Trump viel het gisteren op dat hij duidelijk de punten heeft genoemd zoals in zijn campagne. Hij is er nog niet van afgeweken. Bovendien is hij teruggevallen op een speech uit januari 1981 van Ronald Reagan. Toen het ook ging over America First.”