Theresa May wil de brexit uitstellen tot 30 juni

Als het Britse parlement ten laatste woensdag 20 maart het brexit-akkoord met de EU alsnog goedkeurt, dan zal premier Theresa May de andere Europese lidstaten om een uitstel van de brexit tot 30 juni vragen. Dat blijkt woensdag uit de tekst die May donderdag ter stemming in het Britse parlement neerlegt.

May bevestigde vanavond dat het parlement morgen, zal mogen stemmen over wat ze een "korte, beperkte, technische verlenging" van de brexit-procedure noemt. Die verlenging zou dan bedoeld zijn om het nodige wetgevende werk gedaan te krijgen om het brexit-akkoord te implementeren. Dat veronderstelt natuurlijk dat dat akkoord - dat nu al tweemaal door een grote meerderheid van de parlementsleden is afgeschoten - alsnog goedgekeurd raakt. Dat May allesbehalve uitsluit dat ze de tekst voor een derde keer zal indienen, moet blijken uit de tekst van de motie waarover het parlement donderdag zal stemmen.

Als het akkoord ten laatste op 20 maart goedgekeurd wordt, dan zal May de 27 andere Europese lidstaten om een uitstel van de brexit tegen 30 juni verzoeken. Maar als het brexit-akkoord ook na 20 maart dode letter blijft, dan is het zeer goed mogelijk dat er een langer uitstel komt, suggereert de tekst.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders zullen op de top van 21 en 22 maart dan wellicht om een goede reden vragen om de artikel 50-procedure te verlengen, luidt het. "Een verlenging tot voorbij 30 juni zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk moet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019", staat er te lezen. De stemming van donderdag vindt plaats omdat het parlement zich woensdag tegen een 'no deal' heeft uitgesproken. Dat verliep echter niet zoals premier May het had vooropgesteld.

De parlementsleden scherpten haar motie aan en spraken zich zo uit tegen een brexit zonder akkoord te allen tijde en in alle omstandigheden. May wilde niet zover gaan, om tijdens een eventueel derde stemming over haar akkoord het dreigement van een 'no deal' achter de hand te kunnen houden. Tijdens haar tussenkomst maakte ze evenwel duidelijk dat het categoriek afwijzen van een brexit zonder akkoord niet betekent dat die er nooit kan komen. Om een 'no deal' te vermijden, moet een meerderheid van de parlementsleden zich achter een alternatief scharen, zei ze.