Nederland beslist vandaag over aftapwet

Meer dan twaalf miljoen Nederlanders trekken vandaag naar de stembus om zich in een raadgevend referendum uit te spreken over de ‘aftapwet’. Het wordt wellicht de laatste keer dat Nederland zo'n raadgevend referendum op basis van een burgerinitiatief organiseert. Daarnaast zullen de Nederlanders ook nieuwe gemeenteraden samenstellen.

Het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), of ‘aftapwet’ maakt het mogelijk dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) in Nederland grote hoeveelheden internetverkeer via de kabel kunnen aftappen. En dat om de nationale veiligheid en democratie te beschermen. 

De peilingen van een week voor het referendum, voorspellen een nipte overwinning (51 procent) van de voorstanders van de wet. Toch blijft het referendum raadgevend. De regering is niet verplicht het resultaat ervan te volgen. Aangezien de Nederlandse regeringspartijen voor de Wiv zijn, is de kans groot dat de wet ongewijzigd wordt ingevoerd. 

Referendum
Vooral jongeren zijn tegen de wet. Het waren dan ook enkele studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) die zorgden voor een referendum. Ze ergerden zich aan het feit dat de wet geruisloos werd goedgekeurd en verzamelden 300.000 digitale handtekeningen om tot een referendum te komen. 

Hoogstwaarschijnlijk is het meteen ook de laatste keer dat het op die manier tot een referendum komt. De Tweede Kamer besliste vorige maand om die volksraadpleging af te schaffen. De Eerste Kamer moet die beslissing wel nog bevestigen. 

Het referendum telt ook enkel wanneer dertig procent van de Nederlanders gaat stemmen. Maar aangezien het referendum samenvalt met de gemeenteraadsverkiezingen, is die kans vrij groot.

Gemeenteraad
Er wordt vandaag in 335 Nederlandse gemeenten een nieuw lokaal bestuur samengesteld. Voor de rol van de burgemeesters is dat niet zo belangrijk. In Nederland wordt de burgemeester niet aangeduid na gemeenteraadsverkiezingen, maar wordt hij benoemd voor een periode van zes jaar. Wel worden nieuwe gemeenteraden samengesteld.