Na bommen heeft Westen resolutie voor Syrië

Frankrijk, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben aan hun twaalf partners in de Veiligheidsraad een voorstel van resolutie overgemaakt over Syrië, met zowel een chemisch, humanitair als politiek luik. Het wil onder meer een nieuwe onderzoeksmechanisme in het leven roepen naar het gebruik van chemische wapens.

De onderhandelingen over het voorstel, dat Frankrijk heeft opgesteld, moeten beginnen. Er is nog geen datum vastgelegd om erover te stemmen. Een diplomatieke bron zegt dat Parijs de tijd wil nemen voor "echte onderhandelingen". Het is voor het eerst dat er een voorstel aan de V-Raad wordt voorgelegd dat zowel een chemisch, humanitair als politiek luik heeft sinds het conflict zeven jaar geleden uitbrak.

Onderzoek
Wat chemische wapens betreft "veroordeelt (het voorstel) in de meest forse bewoordingen alle gebruik van chemische wapens in Syrië, vooral de aanval van 7 april in Douma". Ook is het de bedoeling "een onafhankelijk mechanisme" op te richten dat onderzoek voert en verantwoordelijkheden toewijst "op basis van onpartijdigheid en professionalisme".

Wapenstilstand
Aan Syrië wordt gevraagd volledig mee te werken met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Het voorstel eist daarnaast dat er een "duurzaam staakt-het-vuren" komt en dat alle lidstaten hun invloed aanwenden om dat af te dwingen. In heel Syrië wordt een "onbeperkte humanitaire toegang geëist" en de mogelijkheid om "over te gaan tot medische evacuaties in functie van de noden".

Besturen
Ten derde eist het voorstel dat "de Syrische autoriteiten zich te goeder trouw engageren in inter-Syrische onderhandelingen, op een constructieve manier en zonder voorwaarden", overeenkomstig de jongste onderhandelingen van 3 maart in Genève. Die onderhandelingen, die in het slop zitten, moeten gaan over bestuur, de grondwettelijke kwestie, verkiezingen, antiterrorisme en vertrouwensmaatregelen. Tot slot wordt aan secretaris-generaal Antonio Guterres gevraagd om verslag uit te brengen vijftien dagen nadat de resolutie in werking treedt.

Bekijk ook: