Ieren spreken zich uit over abortus

De Ieren stemmen vandaag in een referendum over de abortuswetgeving, en of die al dan niet moet worden aangepast. Peilingen geven weinig duidelijkheid over het te verwachten resultaat en spreken van een nek-aan-nekrace. Ierland heeft een van de strengste abortuswetgevingen ter wereld. 

Het referendum gaat over een aanpassing die abortus tot 12 weken zonder beperkingen toelaat en tot 24 weken in een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld wanneer het leven van de moeder in gevaar is. De wetgeving vandaag is veel strenger, in de meeste gevallen is het zelfs verboden. 

In stroomversnelling
De inspanningen om abortus te liberaliseren kwamen in een stroomversnelling terecht toen een vrouwelijke tandarts in 2012 in het ziekenhuis overleed nadat ze geen abortus had mogen plegen. De gezondheidsinspectie oordeelde dat haar overlijden het gevolg was van een septische miskraam en dat er fouten gebeurd waren omtrent de zorg van de vrouw. 

Een jaar later 'Protection of Life During Pregnancy Act’ goedgekeurd, die abortus toeliet in zeer uitzonderlijke gevallen. Artsen mogen sindsdien overgaan tot het uitvoeren van een abortus als het leven van de moeder in gevaar is door complicaties van de zwangerschap of door een risico op zelfmoord. De wetgeving leidt echter tot onzekerheid in bepaalde gevallen, en artsen riskeren tot veertien jaar cel indien de beëindiging van de zwangerschap onwettelijk blijkt.

Klein verschil
Kort na de aankondiging van het referendum eerder dit jaar, bleek uit peilingen dat het 'ja'-kamp het met een groot verschil zou halen. Maar hoe dichter de volksbevraging nadert, hoe minder groot het verschil is geworden. Het 'neen'-kamp heeft er ondertussen vertrouwen in dat het een verrassende overwinning kan behalen.

De stembussen zijn open van 7.00 uur tot 22.00 uur lokale tijd (08.00 tot 23.00 uur Belgische tijd). Verwacht wordt dat kort na de sluiting van de stembussen de eerste exitpolls zullen worden gepubliceerd.

Vooral de Katholieke kerk is tegen de aanpassing. Bij ons is abortus mogelijk tot 14 weken.