Geen concrete maatregelen om misbruik in de Kerk tegen te gaan

De Katholieke Kerk gaat stoppen met het toedekken van de misdaden van pedofiele priesters, "zoals dat in het verleden gebruikelijk was". Dat zei paus Franciscus zondag in het Vaticaan, op de laatste dag van de top over seksueel misbruik in de Kerk. Concrete maatregelen kondigde hij echter niet aan in zijn langverwachte afsluitende toespraak.

"Geen enkel misbruik mag ooit worden toegedekt, zoals dat in het verleden gebruikelijk was, of over het hoofd gezien, want het afdekken van misbruiken bevordert de verspreiding van het kwaad en voegt een extra laag aan het schandaal toe", aldus Franciscus.

Misbruik is des duivels
De paus vergeleek het seksueel misbruik van kinderen met het offeren van kinderen bij heidense rituelen. "Het doet me denken aan de wrede religieuze praktijk, die in het verleden in sommige culturen gangbaar was, om mensen en vooral kinderen aan te bieden als offers bij heidense rituelen", aldus de paus, die zei dat geestelijken die zich hieraan schuldig maken een "instrument van Satan" worden.

Voor de 200 bisschoppen en andere hooggeplaatsten herhaalde hij dat "als er binnen de Kerk ook maar één geval van seksueel misbruik opduikt, wat op zich al een gruweldaad is, die zaak met de grootst mogelijke ernst zou aangepakt worden".

Geen concrete maatregelen
Op de openingsdag donderdag stelde Franciscus al een 21-puntenplan voor om kindermisbruik tegen te gaan. In zijn toespraak van zondag zaten echter geen concrete verbintenissen, buiten de belofte om de Vaticaanse wetten over online kinderpornografie te verstrengen