Dossier Vluchtelingencrisis

Europa plant asielcentra in Afrika

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, wil de illegale migratie uit Afrika terugdringen met asielcentra in het noorden van het continent. De Europese leiders zoeken een akkoord met de Noord-Afrikaanse landen, ze willen met het systeem economische migranten van vluchtelingen scheiden. De Belgische coalitiepartijen zijn het nog niet eens over hun standpunt. Maar toch zal premier Michel volgende week met een duidelijke visie naar de Europese Top moeten trekken.

Tusk verwacht dat de EU-leiders volgende week tijdens een top in Brussel mogelijke maatregelen daarvoor bespreken. In de ontwerpconclusies van de top staat alvast dat migranten die in zee gevonden worden naar ‘regionale ontschepingsplatforms’ zullen worden gebracht. Bijgevolg kan een onderscheid gemaakt worden tussen economische migranten en mensen die internationale bescherming nodig hebben.

Volgens Tusk zou de voorgestelde maatregel betekenen dat minder mensen de overtocht op zee starten. “De economische vluchtelingen moeten zo snel mogelijk naar hun land van oorsprong teruggebracht worden. Migranten die wel kansmaken op erkenning als vluchteling, zouden via een luchtbrug hervestigd worden in de EU”, aldus Tusk. Het systeem is hetzelfde als dat dat in de jaren zeventig in Zuid-Oost-Azië werd gebruikt met Viëtnamese bootvluchtelingen.

Afrika akkoord?
Wat de Noord-Afrikaanse landen zelf vinden van de mogelijke hervormingen, is nog niet duidelijk. Er bestaat namelijk een risico dat het systeem meer mensen zou aantrekken. De vraag is dan of het houdbaar blijft, als de herkomstlanden niet meewerken en er duizenden migranten in de centra zitten. 

Concepten uitwerken
De conceptteksten moeten nog verder uitgewerkt worden. In welke Noord-Afrikaanse landen de centra zouden liggen, is bijvoorbeeld nog onduidelijk. Wel blijkt uit de teksten dat de centra financiële steun zouden krijgen in ruil voor het gebruik van hun grondgebied.

Verdeeldheid binnen Belgische partijen
Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever is het duidelijk dat België Donald Tusk moet steunen. “Wat zijn die regionale platformen anders dan pushbacks die niet zo genoemd mogen worden? Dit is een totale ommekeer”, zei hij. 

Deze voormiddag vertelde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan VTM NIEUWS dat de premier volgende week naar de Europese Top trekt met een duidelijk standpunt dat voor alle partijen oké is. "Maar dit is een kans om het model van mensensmokkelaars droog te leggen. En dat kan alleen maar door consequent die boten niet meer te aanvaarden en hen geen toegang tot Europa meer te geven. Dat zal hoe dan ook moeten gebeuren", geeft Francken de mening van N-VA weer.

(Lees verder onder de video)

Patrick Dewael reageert klaar en duidelijk voor Open Vld op het voorstel van N-VA. "Met dat N-VA-voorstel verlaat je de Conventie van Genève en het internationale kader. Ik merk op dat er 194 landen zijn die die conventie hebben onderschreven, dus dat heronderhandelen is een kwestie van maanden of jaren. Het is tijd om nu actie te voeren, vandaar dat ik zou vragen dat iedereen zich nu aansluit bij een consensus die zich aftekent rond het voorstel van Tusk", aldus Dewael.

(Lees verder onder de video)

Bij CD&V benadrukt partijvoorzitter Wouter Beke dat we als Europa de internationale rechten van de mens niet naast ons kunnen neerleggen. "We kunnen niet dulden dat mensen worden teruggestuurd op gevaar van hun eigen leven of dat kinderen worden teruggestuurd op gevaar gescheiden te worden van hun ouders. We moeten stappen vooruit zetten in een sterker asielbeleid en ik hoop dat iedereen zijn verantwoordelijkheid daarvoor opneem", voegde hij daaraan toe.