EU wil brexit uitstellen tot 22 mei, 'no deal' op 12 april mogelijk

Als het Britse parlement het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie volgende week goedkeurt, dan is de EU bereid het Verenigd Koninkrijk een uitstel van de brexit aan te bieden tot 22 mei. Dat staat in de conclusies die de Europese staatshoofden en regeringsleiders aangenomen hebben op hun top in Brussel.

Keurt het Lagerhuis het akkoord niet goed, dan krijgt het VK tot uiterlijk 11 april de tijd om aan te geven hoe het zijn vertrek uit de EU wil aanpakken. Als het aangeeft niet aan de Europese verkiezingen te willen deelnemen, plaatst het zichzelf buiten de Unie en vindt een 'no deal'-brexit op 12 april plaats.

De Britse premier Theresa May heeft het aanbod van de Europese Unie aanvaard om de brexit uit te stellen. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk donderdagavond laat bekendgemaakt.

May had de EU om een uitstel tot 30 juni gevraagd, maar daar gaat de EU niet in mee. Ze biedt het Verenigd Koninkrijk twee opties aan. Als het Lagerhuis het echtscheidingsakkoord volgende week goedkeurt, wordt de brexit uitgesteld tot 22 mei. Geraakt het akkoord niet goedgekeurd, dan dreigt een 'no deal'-brexit op 12 april.