EU bereid tot sancties bij cyberaanvallen

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken zijn vandaag overeengekomen hoe de EU als één blok kan reageren bij cyberaanvallen. Sancties geven, is één van de mogelijkheden.

Op een vergadering in Luxemburg gaven de buitenlandministers groen licht aan hun "gezamenlijke diplomatieke respons op kwaadwillige cyberactiviteiten". Indien nodig, zijn sancties zeker een optie, klinkt het in een mededeling. Hoe dan ook zal de respons "in verhouding staan tot de reikwijdte, de omvang, de duur, de intensiteit, de complexiteit, de verfijning en de impact van de cyberactiviteit".

De EU toont zich bezorgd over de toegenomen capaciteit en bereidheid van overheden en anderen om via cyberaanvallen hun agenda te realiseren. Ze bevestigt wel dat ze internationale geschillen in de cyberspace op een vreedzame manier wil oplossen.