Eerste Benelux-Top sinds Rutte III

Premier Charles Michel en zijn Luxemburgse collega Xavier Bettel zijn deze middag richting Den Haag getrokken voor de eerste Benelux-Top sinds het aantreden van het derde kabinet onder de Nederlandse minister-president Mark Rutte. De top wordt niet alleen een kennismakingsbezoek: de drie regeringsleiders snijden ook de thema's veiligheid, energie en duurzaamheid - opnieuw - aan.

De Benelux-Top werd in de eerste plaats een kennismakingsbezoek met de nieuwe Nederlandse regering, die pas vorige maand aantrad. Hoewel Rutte nog altijd in het zadel zit, zijn veel van de ministers in zijn derde kabinet nieuwe gezichten. Maar de Benelux-leiders hadden het ook over thema's als duurzaamheid en innovatie. Zo willen ze samen stappen zetten richting de transitie naar meer duurzame energie. Het Nederlandse regeerakkoord is daarin erg ambitieus: tegen 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen met bijna de helft naar omlaag in vergelijking met 1990.

Veiligheid
Ook veiligheid stond als vanouds op de agenda. Het verdrag van Senningen, over de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, dateert intussen al van 2004. Op de Benelux-top van vorig jaar kwamen de drie al tot een akkoord op het verdrag te updaten naar een nieuw Benelux-Veiligheidsverdrag, waardoor het uitwisselen van gegevens vlotter moet verlopen en er meer mogelijkheden moeten komen om criminelen die de grenzen van de Benelux overschrijden, te achtervolgen. Die update krijgt een duidelijkere vorm: het nieuwe verdrag zou in 2018 van kracht moeten worden.