Dit werd (niet) beslist over de brexit

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese unie hebben “grote vooruitgang” geboekt in de onderhandelingen over de brexit, waardoor de tweede fase kan ingaan. Er moesten drie moeilijke hordes overwonnen worden, maar over de deal zelf bleven de leiders wel op de vlakte. 

De scheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie komt er niet van één dag op de andere, maar verloopt in verschillende fases. Om de eerste fase te kunnen afsluiten, moesten beslissingen genomen worden over drie belangrijke dossiers: de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, de rechten van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk én de rekening die betaald moet worden. 

Volgens de Commissie is nu in elk van de drie cruciale domeinen "voldoende vooruitgang" bereikt. Maar erg concreet lijken de oplossingen voorlopig niet.

Ierse grenskwestie
Over de Ierse grenskwestie blijft de Europese Commissie erg vaag, maar er zou alvast geen harde grens komen. "Wat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland betreft, erkent het Verenigd Koninkrijk de unieke situatie op het Ierse eiland en zijn er 'belangrijke engagementen' aangegaan om een harde grens te vermijden”, zei de Commissie in een persbericht. Administratieve procedures "blijven goedkoop en simpel".

Ook de Britse premier Theresa May benadrukte dat er geen harde grens zal komen. “We garanderen dat er geen harde grens zal zijn in Ierland. De economische en constitutionele integriteit van het Verenigd Koninkrijk wordt behouden”, zei de Britse premier Theresa May daarover. Ze roept de Ieren en Noord-Ieren nu op de deal te verwelkomen. 

"Hoe die grens precies geregeld moet worden of hoe die er precies uit moet zien, is voorlopig nog onduidelijk", zegt VTM NIEUWS-journalist Jelle Frencken. "Heel veel concreet is er dus nog niet afgesproken."

Rechten van EU-burgers
Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, blijven de rechten van de EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en van Britten in de EU “hetzelfde nadat Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten”. Op dat gebied zou er dus weinig veranderen.

Financiële regeling
Wat de financiële regeling betreft, heeft het Verenigd Koninkrijk zich ertoe verbonden de gemaakte afspraken te honoreren. “Wat de financiële afwikkeling betreft zal het Verenigd Koninkrijk zijn verbintenissen volgen, ook na 2020”, zegt de Commissie. 

Hoewel er dus nog veel werk op de plank ligt, beschouwt de Europese Commissie het wel als een doorbraak. Het zijn de Europese leiders die volgende week vrijdag formeel de knoop zullen doorhakken of kan worden overgegaan naar de tweede fase van de onderhandelingen. Daar zal gesproken worden over de toekomstige handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.