Man in coma mag nu toch niet sterven

Het begint op een soap te lijken. Een Fransman die na zes jaar in een kunstmatig coma mocht sterven van de rechtbank, mag dat nu toch niet meer. Het Europees hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg vraagt om de beslissing van de Franse Raad van State in de zaak-Vincent Lambert voorlopig niet uit te voeren.

Het hoogste Franse administratief gerechtshof had dinsdag beslist om de verzorging stop te zetten van die 38-jarige man die verlamd is aan alle vier zijn ledematen en sinds zes jaar kunstmatig in leven wordt gehouden. Maar het EHRM vraagt nu om de man in leven te houden zolang het mensenrechtenhof zich niet zelf over de zaak heeft gebogen.

Ouders vs. vrouw

De Raad van State in Frankrijk oordeelde dinsdag dat de beslissing van het ziekenhuis van Reims om een punt te zetten achter de behandeling van Vincent Lambert legaal is. Eerder hadden dokters, en ook zijn echtgenote, gepleit voor die stopzetting.  De ouders van de man willen echter dat hij verder verzorgd wordt. En om hun gelijk te krijgen zijn ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt, zo wordt vanuit Straatsburg meegedeeld.

Nieuwe uitspraak

Daarom vraagt het EHRM nu om "de uitvoering van het arrest" van de Raad van State te schorsen "voor de duur van de procedure voor het Hof". Het EHRM kan in uitzonderlijke gevallen dergelijke tijdelijke maatregelen aan landen opleggen wanneer er voor de eisende partijen een "reëel risico op ernstige en onherstelbare schade" bestaat. Later zal het EHRM zich dan uitspreken over de grond van de zaak. Het EHRM benadrukt wel dat deze zaak "met prioriteit" zal worden behandeld, aangezien de gewone procedure meerdere jaren in beslag neemt.