800 babylijkjes in Iers nonnenklooster

In Ierland zijn op het domein van een nonnenklooster 800 babylijkjes ontdekt. Ze lagen in een grote septische put en dateren uit de periode van 1925 tot 1961. De katholieke instelling, waar zwangere meisjes werden opgevangen, is al 53 jaar gesloten.

De instelling was destijds een plaats voor meisjes die zwanger waren, maar ongehuwd. Iets wat in het streng-katholieke Ierland een grote schande was. De meisjes waren de zwarte schapen van de familie en werden verbannen naar dit soort instellingen.

De bedoeling was dat de meisjes hier konden bevallen en daarna weer konden vertrekken. De pasgeboren kinderen zouden dan opgroeien in de instelling.

Zwaar verwaarloosd

Maar uit geschiedkundige documenten blijkt dat de baby’s er zwaar verwaarloosd werden. Ze kregen amper voeding en kregen ook geen medische verzorging. Enkel de kinderen die gezond bleven hadden het geluk dat ze ter adoptie werden aangeboden, of verkocht werden aan rijke, kinderloze echtparen.

Klacht indienen

Met deze lugubere ontdekking is het dan ook bewezen dat heel wat van deze kinderen geen lang leven werd gegund. Vrouwen die ooit bevielen in het opvangtehuis zijn van plan om hun kind nu als vermist op te geven om verder onderzoek mogelijk te maken.

Monument

Volgens The Washington Post, die het nieuws meldde, lagen de baby’s niet in lijkkisten of stonden er ook geen gedenktekens. Het massagraf wordt binnenkort volledig opengelegd. Vermoedelijk liggen er nog meer dan achthonderd skeletten op het terrein. De Ierse katholieke kerk wil de slachtoffertjes herdenken met een monument op de site, waar hun namen zullen worden vermeld.