Verplicht Google om uw naam te wissen

Elke Europeaan kan aan Google vragen om zoekresultaten die gaan over hem of haar te verwijderen. De internetgigant is dan ook verplicht om dat te doen.  Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Het benadrukt wel dat daarbij een correct evenwicht moet zijn tussen het recht op informatie en het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

De uitspraak komt er door een zaak in Spanje, waar een man naar de rechter was gestapt om zowel twee webpagina’s van een krant als de koppelingen van Google te verwijderen. Op de bewuste webpagina’s werd de man genoemd in een zaak van terugvordering van sociale zekerheidsschulden.

Het Hof vindt nu dat er zoiets bestaat als het recht op “vergeten”, waardoor iemand kan vragen om de zoekresultaten te verwijderen. Het recht op privacy heeft dus voorrang, maar er zijn wel uitzonderingen. Zo spelen de aard van de informatie, het publiek belang en de rol van de betrokkene in het openbare leven een rol.

Internetgebruikers die informatie willen laten verwijderen, moeten in eerste instantie contact opnemen met de eigenaar van de zoekmachine zelf. Maar het is een nationale rechter die het recht heeft om in te grijpen en de verwijdering van de zoekresultaten af te dwingen.