"Heilig vuur" brandt in Jeruzalem

Orthodoxe christenen hebben op paaszaterdag in Jeruzalem de verschijning van het "Heilige Vuur" gevierd.  Dat deden ze met een oeroude geheimzinnige ceremonie, waarbij op wonderbaarlijke wijze “Heilig Vuur” ontbrandt.

In de Grafkerk, de heiligste plaats van het Christendom, gaf de patriarch het "Heilig Vuur" door aan duizenden gelovigen. Buiten de kerk namen tienduizenden gelovigen aan de plechtigheid deel. Het "Heilig Vuur" herinnert er volgens orthodoxe overlevering aan dat Jezus nog steeds onder de mensen vertoeft. Volgens het christelijk geloof staat de kerk, die de orthodoxen de Verrijzeniskerk noemen, op de plaats waar Christus is gekruisigd en verrezen.