Obama bewondert De Nachtwacht

In het Rijksmuseum bezocht president Obama natuurlijk het absolute topwerk 'De Nachtwacht' van de Nederlandse topschilder Rembrandt. Obama liet zich samen met de Nedelandse premier Rutte uitvoerig informeren door de curator van het Rijksmuseum. De president keek bijzonder geïnteresseerd toe en zei achteraf blij te zijn om de werken die hij op school had bestudeerd, in levende lijve te zien.