EU legt Rusland meer sancties op

De Europese leiders hebben twaalf extra namen toegevoegd aan de lijst met Russische personen van wie de tegoeden bevroren worden en die een inreisverbod krijgen. Het doet dat nadat Rusland de Krim heeft geannexeerd. Economische sancties worden er voorlopig nog niet genomen.

Begin deze week had de EU al 21 personen gesanctioneerd die mee verantwoordelijk worden geacht voor de Russische annexatie. Het gaat onder meer om de pro-Russische leiders op de Krim en de bevelhebber van de Russische Zwarte Zeevloot.

Aan die lijst worden nu nog eens twaalf personen toegevoegd. Wie dat is, wordt pas later vandaag officieel bekendgemaakt, maar Europees president Herman Van Rompuy verzekerde dat enkele van de geviseerden “zeer hooggeplaatst” zijn. De Franse president Hollande zei dat weer dat de nieuwe lijst “redelijk dicht” aanleunt bij die van de Verenigde Staten.

Van Rompuy waarschuwde Moskou dat verdere stappen “verstrekkende gevolgen zullen hebben.” Die sancties kunnen een brede waaier aan economische sectoren treffen, maar komen er dus voorlopig nog niet.