Moet SeaWorld de deuren sluiten?

Moet het Amerikaanse SeaWorld binnenkort de deuren sluiten? Als het van Richard Bloom, een Congresslid uit Californië, afhangt wel. Hij wil een verbod op het houden van orka’s invoeren omdat ze in slechte omstandigheden moeten leven.

Bij een controle in SeaWorld stelde een Amerikaanse overheidsdienst inbreuken op de wet op dierenwelzijn vast. Het sein voor Bloom om een verbod op het houden van orka’s voor te stellen, net als op het kweken van de dieren in gevangenschap. Inbreuken worden in zijn voorstel bestraft met boetes tot 100.000 dollar en zes maanden gevangenis.

Steeds meer kritiek

De kritiek op SeaWorld is de laatste tijd steeds groter geworden. Vorige maand toonde Telefacts Laat nog de documentaire ‘Blackfish’, over het lot van orka’s in marineparken zoals SeaWorld. De dieren worden in veel te kleine bassins opgesloten en onder slechte omstandigheden grootgebracht, waardoor ze begeleiders aanvallen. De documentaire bracht in de Verenigde Staten heel wat teweeg en heeft de druk op een park als SeaWorld sterk verhoogd.

Bekijk hieronder een fragment uit Telefacts Laat: