België veroordeelt interventie Rusland

Het federale kernkabinet heeft zich dinsdagochtend gebogen over de toestand in Oekraïne en de Krim. België benadrukt dat de diplomatieke optie moet zegevieren en veroordeelt de Russische interventie.

De lidstaten van de EU en de Navo staan dezer dagen zowat permanent in overleg. Zondag kwam de Navo-Raad al eens samen op vraag van Oekraïne, maar intussen heeft lidstaat Polen ook aangedrongen op overleg in het kader van artikel 4 van het Verdrag van Washington. Dat kan

worden ingeroepen bij dreiging van buitenaf. Donderdag komen de Europese staats- en regeringsleiders uitzonderlijk samen.

Tussen al dat diplomatiek topoverleg werd dinsdag teruggekoppeld op Belgisch niveau. De Belgische topministers zijn gebrieft door de Belgische ambassadeur bij de EU en de adjunct van de permanente vertegenwoordiger bij de Navo.

Na afloop beklemtoonden premier Elio Di Rupo en buitenlandminister Didier Reynders de Westerse lijn. België vraagt "respect voor de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne", zei Di Rupo.

"We veroordelen streng de Russische interventie en vragen de terugkeer van Russische troepen naar hun kazernes. We vragen ook respect voor de rechten van minderheden en hun bescherming in Rusland en Oekraïne."

Doel blijft een deëscalatie van de spanningen en een dialoog tussen alle partijen. De Europese Unie houdt daarbij sancties achter de hand. Het kan gaan om een opschorting van de visumonderhandelingen of het gericht bevriezen van activa.

Of ook Russische activa in ons land in het vizier komen, kon Reynders niet zeggen. Hij beklemtoonde wel het onderscheid met de activiteiten van Russische vennootschappen in België. "Het gaat om individuele sancties", besloot hij. "In Europa zijn er zeker belangrijke activa van een aantal Russische politieke en economische verantwoordelijken." 

Acht procent van ons gas komt uit Rusland, kon Di Rupo tot slot nog meegeven.