Kim Jong Un moordt, verkracht en foltert

Experts van de Verenigde Naties hebben de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un beschuldigd van misdaden tegen de mensheid. De VN-veiligheidsraad vraagt het Internationaal Strafhof in Den Haag om na te gaan of een gerechtelijke procedure tegen de dictator mogelijk is.

“De VN-Veiligheidsraad zou gerichte sancties moeten uitvaardigen tegen Noord-Koreaanse functionarissen, die ervan verdacht worden misdaden tegen de mensheid te hebben gepleegd”, luidt het rapport van een commissie van de VN-Mensenrechtenraad.

Volgens deskundigen moet van de algemene sancties worden afgezien omdat de Noord-Koreaanse bevolking zich in een noodsituatie bevindt. “De ernst, de enorme omvang en de wijze waarop de misdaden in deze staat worden begaan, zijn in de huidige wereld zonder voorgaande”, zegt de onderzoekscommissie. Volgens de onderzoekers is Noord-Korea een totalitaire staat waarin mensen onder andere systematisch worden vermoord, gefolterd, seksueel misbruikt en aan honger worden blootgesteld.