Obama strijdvaardig in 'State of the Union'

De Amerikaanse president Obama heeft in zijn jaarlijkse ‘State of the Union’ het congres de toestemming gevraagd om de strijd tegen de ongelijkheid in de VS aan te gaan. Hij wil daarvoor onder meer het minimumloon optrekken naar 10,10 dollar per uur. Obama zei ook dat in de strijd tegen het terrorisme Al Qaida bijna is verslagen, maar dat “de dreiging is geëvolueerd.”

“Ik geloof dat mensen in dit land, jong of oud, dik en dun, van alle verschillende rassen of politieke overtuigingen, verbonden worden door het geloof in kansen en mogelijkheden voor iedereen, met het idee dat je verder geraakt in het leven als je hard werkt.”

De president hekelt in zijn ‘troonrede’ het feit dat de lonen de vorige jaren amper zijn gestegen, terwijl de bedrijfswinsten en aandelenkoersen wel de hoogte zijn ingegaan. “De ongelijkheid is toegenomen, doorgroeimogelijkheden stagneren. Teveel Amerikanen werken harder dan vroeger om maar juist de eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Bovendien werken te veel Amerikanen niet.”

Obama vraagt daarom om een wetsvoorstel goed te keuren dat het federale minimumloon optrekt van 7,25 dollar naar 10,10 dollar per uur. Hij riep de bedrijven ook op om langdurig werklozen aan te nemen. Aan het congres vroeg hij om 1,6 miljoen langdurig werklozen toch nog financieel bij te staan, want sinds het einde van vorig jaar krijgen zij geen uitkeringen meer. “Zij hebben onze hulp nodig, maar nog belangrijker, dit land heeft hen nodig”, aldus de president.

“Al Qaida vernietigd”

Over de strijd tegen het terrorisme zegt Obama dat de VS terreurgroep Al Qaida “naar het pad der vernietiging heeft geleid”, maar dat “de dreiging is geëvolueerd. Hij waarschuwt zo voor de verspreiding van gelijkaardige terreurorganisaties in de rest van de wereld. Zo zijn in Syrië jihadistische groepen steeds dominanter aanwezig binnen de oppositie tegen het regime van president Assad. Obama belooft dan ook steun aan gematigde opposanten, die de ideeën van de terroristische groepen verwerpen.

De president kwam ook terug op de militaire aanwezigheid van de VS in Afghanistan. “Als de Afghaanse overheid het veiligheidsakkoord ondertekent, kan een aantal Amerikaanse militairen nog in Afghanistan blijven, samen met de Navo-troepen. Zij kunnen dan twee missies volbrengen: de Afghaanse troepen opleiden en assisteren en antiterroristische operaties uitvoeren om wat overblijft van Al Qaida op te sporen.”

Sluiting Guantanamo

Tot slot kwam Obama ook terug op de sluiting van de gevangenis in Guantanamo Bay. “Nu de oorlog in Afghanistan bijna afgelopen is, moeten we de laatste restricties opheffen, zodat de gedetineerden naar andere gevangenissen kunnen. Want strijden tegen terrorisme doen we namelijk niet alleen via intelligente en militaire acties, maar ook door trouw te blijven aan onze constitutionele idealen en door een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld.