States of the Union die de VS veranderden

Vannacht geeft Amerikaans president Barack Obama zijn State of the Union. Dat is een jaarlijkse toespraak voor het Amerikaanse Congres waarin de president zijn politieke plannen voor het nieuwe jaar toelicht. Die traditie bestaat al zo lang als de Verenigde Staten zelf. George Washington schreef in 1790 als eerste Amerikaanse president een jaarlijkse boodschap aan het Congres.

Sommige States of the Unions veranderden de geschiedenis van Amerika en de wereld. Wij selecteerden vijf historische toespraken:

2002: Vier maanden na de aanslagen van 9/11 neemt George W. Bush voor het eerst de woorden ‘As van het kwaad’ in de mond. Hij somt daarmee Noord-Korea, Iran en Irak op als de belangrijkste vijanden van de VS.

1964: Lyndon B. Johnson stelt zijn ‘War on Poverty’ voor. Een wetsvoorstel dat het armoedecijfer in zijn land drastisch moet terugdringen. Op dat moment leeft een vijfde van de Amerikanen onder de armoedegrens.

1944: Franklin Roosevelt breidt met zijn ‘Second Bill of Rights’ een vervolg aan de historische Bill of Rights uit 1791, een document dat de burgerrechten vastlegde in de Amerikaanse grondwet. Volgens de ‘Second Bill of Rights’ hebben alle burgers recht op werk, onderdak, medische hulp, educatie en sociale zekerheid.

1941: Een goed half jaar voor hij zijn land in de Tweede Wereldoorlog stort, houdt Franklin Roosevelt zijn ‘Four Freedoms’ toespraak.  Hij ijvert voor vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees.

1823: Met zijn Monroedoctrine wou president James Monroe een einde maken aan de beïnvloedingen van Europese grootmachten als Spanje en Groot-Brittannië op de VS. De Monroedoctrine wordt beschouwd als de eerste vorm van buitenlandse politiek van de Verenigde Staten.