Proces eskimopater voortgezet

Het proces van pater oblaat Eric Dejaeger is maandagmorgen in het Canadese Iqaluit hervat. De 66-jarige Dejaeger, die in België geboren is, moet zich verantwoorden voor tientallen aanklachten wegens seksueel misbruik tegen Inuit-kinderen. Maandagvoormiddag werden er al enkele aanklachten tegen hem ingetrokken.

Verdediging aan het woord

Tijdens de eerste vier weken van het proces werden er 41 getuigen van het openbaar ministerie aan het woord gelaten. Maar nu was het de beurt aan de advocaat van de verdediging, Malcolm Kempt, om zijn visie op de feiten te geven. Tijdens die procesdag werden er alvast drie beschuldigingen van één klager verworpen, omdat de getuige niet deelnam aan het proces en geen bewijs aanleverde. Kempt vroeg om daarnaast nog zeven andere aanklachten te laten vallen, omdat het openbaar ministerie die feiten volgens hem ook niet kon bewijzen.

Aantal klachten varieert

Sinds de rechtszaak tegen Eric Dejaeger op 18 november van start is gegaan, varieert het aantal aanklachten tegen hem van week tot week. Aan het begin van het proces pleitte Dejaeger schuldig voor acht van de 76 aanklachten. Maar in de loop van het proces zijn er nieuwe aanklachten bijgekomen. Zo moest hij zich maandagmorgen nog voor 80 aanklachten verantwoorden, in de namiddag zijn dat er mogelijk nog 70.