Ook elektronische sigaret is schadelijk

De elektronische sigaret is giftig en gevaarlijk, net zoals een gewone sigaret. De e-sigaret bevat zeer giftige stoffen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu.

Gebruikers van de e-sigaret hebben vaak last van mond- en keelirritatie, duizeligheid en misselijkheid. De uitgeademde lucht bevat veel schadelijke stoffen en de geïnhaleerde nicotine is slecht voor ongeboren kinderen.

De Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid wil onmiddellijk maatregelen nemen tegen de e-sigaret op vlak van reclame, veiligheid, kwaliteit en etikettering.