Akkoord over Iran doet olieprijs zakken

Het akkoord over het kernprogramma in Iran heeft ook gevolgen voor de olieprijzen. Op de Aziatische markt ging de prijs voor ruwe olie met twee procent naar beneden. Iran heeft de vierde grootste oliereserve ter wereld.

Volgens het akkoord worden de sancties tegen het land voor de komende zes maanden verminderd. Die sancties hebben vooral te maken met een beknotting van de export van het land, waardoor de inkomsten voor Iran sterk daalden.

Toch betekent het akkoord niet dat Iran meer olie zal mogen exporteren, het verlicht enkel de spanning in de regio. Als essentieel onderdeel van de globale oliemarkt, heeft dat zijn weerslag op de prijzen.

Volgens experts is deze prijsdaling een tijdelijke reflex op het goede nieuws. Of de prijs nog meer zal dalen, valt nog af te wachten.