5 gekste complotten over moord op JFK

Vijftig jaar geleden werd de Amerikaanse president John F. Kennedy doodgeschoten. Het onderzoek naar de moord wees Lee Harvey Oswald aan als dader. Maar de dood van Kennedy ging al snel een eigen leven leiden en het feit dat Oswald twee dagen na de aanslag zelf werd vermoord, voedde de speculaties dat er meer aan de hand was. Bovendien zou het onderzoeksrapport tegenstrijdigheden en onvolledigheden bevatten. Sterker, een tweede onderzoek dat in opdracht van het Huis van Afgevaardigden werd gevoerd, wees op de mogelijkheid van een samenzwering. 

Vijftig jaar na datum doen er nog steeds de wildste complottheorieën de ronde. Nog opvallender: een meerderheid van de Amerikanen gelooft nog steeds dat Oswald niet alleen handelde, maar in opdracht van een breder complot.  Afhankelijk van het onderzoek hecht 60 à 70 % geen geloof aan de officiële versie met Oswald als dader. We zetten enkele andere opmerkelijke daders op een rijtje.

JFK

Volgens deze opvatting handelde Lee Harvey Oswald in opdracht van de president zelf. Kennedy sukkelde al een heel eind met zijn gezondheid en hij vreesde een lange doodstrijd. Bovendien zou hij nog altijd worstelen met de dood van zijn minnares, Marilyn Monroe, vijftien maanden eerder. Ten einde raad wou hij er een punt achter zetten, maar een president die zelfmoord pleegt zou het land een pak schade berokkenen.  Lee Harvey Oswald was volgens deze versie dus slechts een pion om de zelfmoord op een aanslag te doen lijken.

In een variant op deze theorie werd JFK vermoord door een toekomstige versie van de president, die aan tijdreizen deed.

Fidel Castro

Op 17 april 1961 probeerde een groep Cubaanse ballingen Cuba binnen te vallen via Varkensbaai. Ze deden dat met de steun van de CIA, in een poging het bewind van de communist Fidel Castro omver te werpen. De aanslag mislukte, maar voor Castro was het de spreekwoordelijke druppel. In september 1963 liet Castro zich tijdens een toespraak ontvallen dat het leven van Amerikaanse leiders niet veilig was. Voor veel Amerikanen het bewijs dat Castro achter de moord zat.

Hendrik Verwoerd

Een theorie die niet veel aanhang kent, maar niettemin opmerkelijk is. De Zuid-Afrikaanse president Hendrik Verwoerd is hierin de spilfiguur. Verwoerd staat bekend als de belangrijkste vormgever van het Apartheidsregime. Bij een protest van de zwarte gemeenschap in maart 1960, openden de ordediensten het vuur. Na het bloedbad van Sharpeville waren de VS een van de weinige landen die nog handel dreven met Zuid-Afrika. Maar JFK was in eigen land de zwarte gemeenschap steeds meer gaan steunen. Aanhangers van deze theorie menen dat Verwoerd vreesde dat ook de VS Zuid-Afrika zouden laten vallen. Ingrijpen was de enigste optie.

Lyndon Johnson

Deze theorie is vooral ingegeven door de vraag: wie had er het meeste te winnen bij het wegvallen van Kennedy? Johnson was vicepresident onder Kennedy en zou dus president worden bij de dood van Kennedy.

Meestal wordt in één adem ook de CIA genoemd in deze theorie. Johnson had andere opvattingen dan Kennedy, vooral op vlak van binnenlandse veiligheid. Heel wat topmannen bij de CIA verkozen Johnson boven Kennedy. Zij zouden hem dan ook geholpen hebben bij de moord op de president.

Los daarvan is de CIA een van de meest genoemde opdrachtgevers binnen de complottheorieën. Sterker nog, de CIA zag zich zelfs genoodzaakt om een studie te publiceren op hun website om de theorieën te ontkrachten.

In een negendelige documentaire 'The Men who killed JFK' werd Lyndon Johnson in de laatste aflevering als dader aangewezen:

 

Buitenaards leven

Geen gebeurtenis waar complottheorieën over bestaan zonder de aanwezigheid van aliens. Ook bij JFK wordt er wel eens met de vinger naar een intergalactische moordenaar gewezen. Onder Kennedy kende het ruimteprogramma van de VS een enorme boost. In volle Koude Oorlog beslist de Amerikaanse president om ook de ruimte in te palmen: hij kondigt de maanmissie aan. Uit enkele documenten blijkt dat Kennedy ook verregaande interesse had in mogelijk leven buiten onze planeet. Zo vroeg hij aan de CIA om geheime documenten over ufo's in te kijken. Om hun bestaan geheim te houden, grepen de buitenaardse wezens in en lieten ze JFK ombrengen.